1. A szerződés tárgya
  A jelen szerződés (Szerződés) az Arfolyamelorejelzes.hu weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.
 2. Szerződő felek
  Jelen szerződés a Corner Trade Kft. (továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett Arfolyamelorejelzes.hu (továbbiakban Weboldal) oldalt látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között jön létre a weboldal felhasználásának feltételeiről.
 3. A szerződés hatálya
  A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.
 4. Adatvédelem
  1. Személyes adatok kezelése
   Az Weboldalon található tartalomnak két része van. A Weboldal nagyobb részét a Felhasználó ingyenesen látogathatja, bármilyen személyes adat megadása nélkül. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak a regisztráció során olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatoknak minősülnek. Az Üzemeltető, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat. A regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat az Üzemeltető nem teszi – a Felhasználó jóváhagyása nélkül – harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Felhasználó által ezen szolgáltatás igénybevétele során az interneten közzétett adatokért az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal. Amennyiben az Üzemeltető szolgáltatás-kínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, tájékoztató anyagokat tesz közzé a Weboldalon.
  2. IT biztonság
   Az Üzemeltető és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt törekszenek arra, hogy a Weboldal technikai szempontból biztonságosan működjön. Ugyanakkor az Internet, mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni. Ezért az Üzemeltető felhívja Felhasználói figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek bűncselekmény során történő kikerülése nem okoz nekik anyagi kárt. Ilyen esetben ugyanis az Üzemeltetőnek nem áll módjában anyagi felelősséget vállalni a Felhasználói adatokért.
  3. Cookie-k
   A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Felhasználók számítógépén. A cookie-k kisméretű programok, amelyeket kizárólag a Felhasználók azonosításának megkönnyítésének és a Weboldal személyre szabhatóságának érdekeit szolgálják, más célra az Üzemeltető nem veszi őket igénybe. A cookie-fogadás Felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban előfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg tökéletesen vagy bizonyos regisztrációhoz kötött funkciókhoz nincs jogosultsága így a Felhasználónak.
  4. Statisztikai célú adatgyűjtés a Felhasználói aktivitásról
   Az Üzemeltető szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (ún. aggregált) formában hasznosítja az Üzemeltető, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.
  5. Jogsértés és jogorvoslat
   A Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni az Üzemeltetőtől adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze az Üzemeltető felé, ha adatainak kezelése jogsértő bármilyen formában. A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. A Felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Üzemeltető jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítésre. Az Üzemeltető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. A Weboldalt az Üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelhetik; a moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani.
  6. Szerzői jogok
   A Felhasználók elfogadják, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmakat és fényképeket az Üzemeltető felhasználhatja. A Weboldalon található tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit a Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a tartalom terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Felhasználó nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak az Üzemeltetővel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén az Üzemeltető a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti. A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény). Az Arfolyamelorejelzes.hu domain az Üzemeltető javára bejegyzett domain név. Ezen jogvédett név vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata az Üzemeltető jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében az Üzemeltető jogosult minden szükséges jogi lépést megtenni.
  7. Szabad felhasználás
   A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan és ahhoz az Üzemeltető engedélye nem szükséges. Az Arfolyamelorejelzes.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek az alábbi esetekben használhatók fel szabadon:
   • Az Üzemeltető a cikkek és egyéb írások idézését legfeljebb az eredeti mű első bekezdését meg nem haladó mértékig, a forrás és a szerző valamint az eredeti cím feltüntetésével engedélyezi.
   • Természetes személy magáncélra az Arfolyamelorejelzes.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művekről másolatot készíthet (nyomtatás, mentés), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.
   • A weboldalon található cikkekre mutató hiperhivatkozás más weboldalon szabadon elhelyezhető.
 5. Felelősség kizárás
  Az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért, pontosságáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A hirdetések közzétételekor az Üzemeltető teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései szerint jár el. A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az Üzemeltető szubjektív véleményét, álláspontját tükrözi. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés más személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget vállal.
 6. A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai
  Amennyiben jelen dokumentumot az Üzemeltető a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra a Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.
cornergroup

www.cornerwebshop.hu